Samarbeid

Vi gjør de fleste typer systemutvikling og relaterte oppdrag for store og små virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi har kompetanse innenfor backend, frontend, UX, database, datamodellering og integrasjoner/API-utvikling.

Hvordan vi jobber

Noe av det beste med å jobbe som utviklere er å få jobbe i tverrfaglige, kryssfunksjonelle teams i ulike bransjer. Det er i samarbeid med domeneeksperter, produkteiere, designere, prosjektledere og andre utviklere at de beste løsningene og idéene oppstår. Vi liker domenedrevet utvikling og mener at god problem- og domeneforståelse er en viktig forutsetning for en vellykket resultat.

Erfaring har lært oss at enkle løsninger ofte er de beste. Vi introduserer først et verktøy eller en teknologi når vi ser at det er behov og verdsetter løsninger som er enkle for andre å forstå og videreutvikle. For å oppnå dette foretrekker vi blant annet funksjonell programmering, testdrevet utvikling og statiske typede språk.

Vi vektlegger alltid god kommunikasjon med alle involverte i prosjektene vi jobber på, og vi vet hvor viktig dette er. Våre konsulenter kan både lede og ta del i utviklingsprosesser og verdsetter konstruktiv feedback og utveksling av idéer.

Team

Kode Oslo har svært god erfaring med å stille flere utviklere som team. Dette lar oppdragsgiver utnytte effektene som ligger i et samkjørt team som er vant til å løse oppgaver sammen. Dette kan bidra til å redusere leveransetid betraktelig og i mange tilfeller føre frem til bedre og mer robuste løsninger.

Produkt- og idéutvikling

Ved siden av konsulentoppdrag som utviklere har vi et sterkt fokus på intern produktutvikling. Som spesialister i systemutvikling kan vi bygge det meste og vi vet hva slags teknologi som er best egnet for å løse ulike oppgaver.

For tiden bygger vi for eksempel et system for automatisert analyse av finansdata og handel på børs. Dette gjør vi i samarbeid med ledende eksperter innen norsk finansbransje.

Hvis du har en idé til et produkt eller en tjeneste du har lyst til å diskutere så inviterer vi gjerne på en kaffe. Ta kontakt med Erik (forretningsutvikler) om du er interessert i å samarbeide med erfarne utviklere om å realisere ditt prosjekt.