Innovasjon og nye tjenester

Når vi ikke løser problemer og realiserer idéene til andre så jobber vi med interne innovasjonsprosjekter. Vi jakter alltid på nye idéer og interessante problemer.

Innovasjon

Begrepet "innovasjon" brukes med høy frekvens i mange ulike sammenhenger og som ofte kan fremstå som et buzzword uten en tydelig definisjon. Vi forbinder innovasjonsbegrepet med nye, ofte radikalt forbedre prosesser eller tjenester. Siden vi er et teknologiselskap er vi spesielt interessert i teknologiske innovasjonsprosjekter, der vi kan samarbeide med andre og anvende vår teknologiske kompetanse for å nå frem til nye måter å løse problemer på.

Samarbeid og tverrfaglighet er noe vi vektlegger sterkt og dette er en sentral forutsetning for å lykkes med innovajonsprosesser. Idéer oppstår, formes og bearbeides i samspill mellom mennesker med ulike bakgrunn, kompetanse, holdninger og bakgrunn. Det er også her vi mener at de største langsiktige verdiene og forretningsmulighetene vi kan oppnå ligger: Finne nye løsninger på ekte problemer som forenkler og forbedrer verden for de menneskene som skal bruke løsningen sammen med andre.

Metodisk idéarbeid

Våre som regel prosjekter har utspring enten fra domener vi har spesiell interesse for eller med utgangspunkt i utfordringer vi opplever selv. Dette er godt utgangspunkt og gjør at vi kan forankre forståelsen av problemet vi skal løse i førstehånds domeneinnsikt. I prosjekter der vi ikke har slik inniskt selv samarbeider vi med andre fagmiljøer eller domeneeksperter.

Vi liker å jobbe metodisk og dyrker en kultur med gode diskusjoner om ulike metodikker og retninger for idéarbeid. Vi følger ingen doktriner slavisk, men dyrker heller en læringskultur der vi kan ta med oss det som fungerer best for oss i våre prosjekter, enten det er fra designdreven forretningsutvikling, Business Model Canvas, pretotyping eller andre interessante innovasjonsrammeverk.

Våre langsiktige mål med innovasjonsarbeid er å fase inn utvikling av egne tjenester og produkter i tillegg til konsulentarbeid. Vi har en stor bank med idéer og har per i dag flere prosjekter som er forbi oppstarts- og testfasen. Her er to eksempler::

Process Driven Investement (PDI AS): Automatisering av handel på børs

I samarbeid med ledende eksperter i norsk finansbransje har vi i over et år samarbeidet om å automatisere børshandel innenfor spesifikke rammer, der vi mener at det er store muligheter. I dette samarbeidet har det vært fokus på om- og i så fall hvordan man kan overføre dyp domeneinnsikt i form av algoritmer og regler. Noen stikkord i dette prosjektet er analyse, integrasjoner, infrastruktur, maskinlæring og algoritmer. Etter omfattende testing vil tjenesten bli satt i produksjon i løpet av kort tid og har pr. mars 2022 blitt skilt ut fra Kode Oslo som et eget selskap (PDI AS). Dette er et spennende internprosjekt med stort potensiale for videreutvikling og oppskalering.

Samarbeid med XBTO om infrastruktur for kryptovaluta

I samarbeid med den kanadiske banken XBTO utvikler vi løsninger for å skalere og effektivisere ressursbruk innen kryptovaluta. I dette prosjektet er det fokus på presisjon, robuste teknologiske løsninger og driftssikkerhet. Prosjektet er utviklet i sprinter frem mot produksjonssetting i febraur 2022. Kode Oslo-teamet har hatt ansvaret for å levere en MVP som vil er testet av våre samarbeidspartnere mot eksisterende kundebase. Prosjektet kombinerer teknologisk intervalltrening innen komplekse områder som blockchain og et stort forretningsmessig potensiale. De høye kravene til vår leveranse har også gjort det nødvendig å anvende nye metoder for blant annet samprogrammering og testing.

Samarbeid med oss

Vi brenner for å lage nye produkter og tjenester. Har du en idé eller et prosjekt som kan realiseres med ulike teknologier sammen med et dyktig teknologiteam? Ta kontakt 👇