Innovasjon og nye tjenester

Når vi ikke løser problemer og realiserer idéene til andre så jobber vi med interne innovasjonsprosjekter. Vi jakter alltid på nye idéer og interessante problemer.

Innovasjon

Vi forbinder innovasjonsbegrepet med nye, ofte radikalt forbedre prosesser eller tjenester. Siden vi er et teknologiselskap er vi spesielt interessert i teknologiske innovasjonsprosjekter, der vi kan samarbeide med ulike fagmiljøer og anvende vår teknologiske kompetanse for å nå frem til nye måter å løse problemer på.

Vi liker å jobbe metodisk og dyrker en kultur med gode diskusjoner om ulike metodikker og retninger for idéarbeid. Vi følger ingen doktriner slavisk, men dyrker heller en læringskultur der vi kan ta med oss det som fungerer best for oss i våre prosjekter, enten det er fra designdreven forretningsutvikling, Business Model Canvas, pretotyping eller andre interessante innovasjonsrammeverk.

Vi jakter kontinuerlig på spennede problemer og muligheter, og vi jobber for tiden med to prosjekter:

Process Driven Investement (PDI AS): Automatisering av handel på børs

PDI dreier seg om automatisering av handel på børs. I dette prosjektet jobber vi med å overføre dyp domeneinnsikt til regler og automatisering. Noen stikkord i dette prosjektet er analyse, integrasjoner, infrastruktur, maskinlæring og algoritmer. I dette prosjektet samarbeider vi tett med domeneeksperter innen finans. PDI er over lang tid testet og utviklet, og er pr. mai 2022 skilt ut fra Kode Oslo som et eget selskap.

Samarbeid med XBTO om utvikling av infrastruktur for kryptovaluta

I samarbeid med den kanadiske banken XBTO utvikler vi løsninger for å skalere og effektivisere ressursbruk innen kryptovaluta. I dette prosjektet er det fokus på presisjon, robuste teknologiske løsninger og driftssikkerhet. Prosjektet er utviklet i sprinter frem mot produksjonssetting i februar 2022. Kode Oslo-teamet har hatt ansvaret for å levere en MVP som vil er testet av våre samarbeidspartnere mot eksisterende kundebase.

Vi brenner for å lage nye produkter og tjenester. Har du en idé eller et prosjekt som kan realiseres med ulike teknologier sammen med et dyktig teknologiteam? Ta kontakt 👇