Hva vi mener

Kode Oslo brenner for en sunn, bærekraftig og inkluderende IT-bransje. Vi mener at de viktigste fundamentene for en bedrift ligger i en inkluderende internkultur, godt håndtverk og prinsippet om at man jobber best når man løser oppgaver man liker. Dette er noen våre standpunkter:

Si hva du mener

Vi er overbevist om at alt blir best når det legges til rette for at folk kan si det de mener. Vi sier det vi mener til hverandre, våre kunder og alle andre. Ja takk til gode diskusjoner, også når man ikke alltid er enige!

Hold det lett

Prosjekter, særlig i vår bransje, innebærer risiko for at man tyr til prosesser, rutiner og fremgangsmåter som ikke leder frem til de beste løsningene. Vi jobber alltid etter prinsippet om å holde alt arbeid vi gjør så smidig og lett som mulig.

Lær så lenge du lever

Vi mener at kontinuerlig læring er ekstremt viktig, ikke bare for å holde seg faglig oppdatert men at det også er et fundament for nye idéer og løsninger.

Del og lytt

En god intern læringskultur der alle kan gi og ta er en grobunn for mye godt. Vi mener derfor at det er viktig å dele kunnskap når vi kan, på samme måte som man må kunne lytte til og lære av de rundt seg, både internt og i oppdrag.

Laget som bærebjelke

Vi er alle gode på hver vår måte, men det er laget som en enhet som er overlegent. I vårt lag skal det alltid være plass til ulike holdninger, personligheter og meninger. Og laget skal alltid stille opp for den enkelte. Enkelt og greit.

Vær grei

Vi mener at du kommer lengst ved å være kul mot andre, uansett hvem du er, hvor du er eller hvor du er på vei. En ganske enkel code of conduct som kommer alle til gode.

Samarbeid