Hva vi kan

Vår kjernekompetanse er utvikling innenfor backend, frontend, UX, database, datamodellering og integrasjoner/API-utvikling. Denne kompetansen bruker vi til å hjelpe bedrifter og foretak med å nå sine forretningsmål gjennom å gjøre idéer om til profesjonelle digitale produkter og tjenester. Vi deltar i alle deler av utviklingsprosessen fra konsept- og produktutvikling, til planlegging og implementasjon. Selv om vår kjernekompetanse er innenfor systemutvikling overlapper ofte vårt arbeid med prosjektledelse, rådgivning og forretningsutvikling.

Vi går inn i roller som:

 • Fullstackutviklere
 • Backendutviklere
 • Frontendutviklere
 • Frontend leads
 • DevOps
 • ScrumMasters
 • Prosjektledere
 • Team leads

innen fagområder som:

 • Iterativ utvikling
 • Funksjonell programmering
 • Testdreven utvikling
 • Domenedreven utvikling
 • Moderne webklienter
 • Databaser
 • Mikrotjenester
 • HTTP
 • REST/APIs
 • Event-baserte systemer
 • Datavisualisering
 • Byggeautomatisering
 • Infrastruktur

Vi jobber metodisk med:

 • Scrum
 • Lean
 • Kanban
 • DDD
 • TDD

og skriver kode i språk som:

 • Typescript/Javascript
 • Python
 • Scala
 • Java
 • HTML5
 • CSS
 • SASS
 • SQL
 • Perl
 • Bash
 • Ruby
 • JSON
 • F#
 • C
 • C++
 • Swift

Vi liker å jobbe med rammeverk og biblioteker som:

 • React
 • Angular (2+)
 • Express.js
 • Django
 • Flask
 • Http4s
 • Material Design
 • Bootstrap
 • Spring
 • .NET Core
 • D3.js
 • CRA
 • Giraffe
 • Deedle
 • Pandas
 • Xplot
 • Plotly

og støtteteknologi som:

 • Git
 • NPM/Yarn
 • NGINX
 • Apache
 • Logstash
 • Kibana
 • Webpack
 • Gatling
 • RabbitMQ
 • Vagrant
 • Docker
 • Ansible
 • UNIX

Er du utvikler og jobber med noen av teknologiene over? Eller kanskje du kan noe annet spennende som utfyller og som burde vært på lista? Vi ser etter flere flinke folk!